Ποιοτητα στoν φωτοστολισμο

Στην Season Decorations εργαζόμαστε με σεβασμό στην ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων μας, την προστασία του περιβάλλοντος ,την υγιεινή και ασφάλεια των εργαζομένων μας.

Πιστοποιήσεις Προϊόντων

Όλα τα προϊόντα μας είναι κατάλληλα για εσωτερική και εξωτερική χρήση kai φέρουν την σχετική σήμανση CE , πιστοποιημένα σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ΕΕ με βαθμό προστασίας IP 65-68.

Πιστοποιημένα σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της Ε.Ε. & IEC:

LVD 2014/35/EU Οδηγία Χαµηλής Τάσης

EMC 2014/30/EU Οδηγία Ηλεκτροµαγνητικής Συµβατότητας

RoHS 2011/65/EU Οδηγία Απαγόρευσης επικίνδυνων Συστατικών

Συστήματα Διαχείρισης ISO

Διασφαλίζουμε την ποιότητα των προϊόντων μας και συμβάλλουμε στην βιώσιμη ανάπτυξη.

Λειτουργούμε με τα παρακάτω Συστήματα Διαχείρισης:

ISO-9001:2015
για το Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας στον σχεδιασμό, κατασκευή και εμπορία φωτιστικών ειδών εορταστικού διακόσμου, εσωτερικού και εξωτερικού χώρου.

ISO 14001:2015 για τα Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης-Απαιτήσεις και καθοδήγησης για την χρήση του.

ISO 45001:2018 για τα Συστήματα Διαχείρισης για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία – απαιτήσεις και οδηγίες εφαρμογής.

ISO 50001:2018 για τα Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας.

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

⦁ H Season Decorations έχει ως στόχο να καλύπτει τις ανάγκες του σήμερα, χωρίς να θέτει σε κίνδυνο τη δυνατότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους και αυτό καθορίζεται από

Τις ενέργειες προς το περιβάλλον

Τις ενέργειες προς το περιβάλλον

Ρύπανση & Υπερθέρμανση

Για να περιορίσουμε την ρύπανση του περιβάλλοντος και την υπερθέρμανσης του πλανήτη κάνουμε χρήση τεχνολογίας LED επιτυγχάνοντας χαμηλότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και εκπομπή θερμότητάς ,χρησιμοποιούμε αποκλειστικά αλουμίνιο που ανακυκλώνεται 100% και αποφεύγουμε την χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών (μόλυβδος, υδράργυρος, κάδμιο) που επιβαρύνουν το περιβάλλον.

Ανακυκλωση

Ταξινομούνται επί τόπου τα κατάλοιπα των υλικών που χρησιμοποιούμε στην κατασκευή των προιόντων μας ( αλουμίνιο, χαρτί, χαρτόνι …) και ανακτώνται από τοπικές οργανώσεις ανακύκλωσης σε απόσταση 10 χιλιομέτρων από την μονάδα παραγωγής μας.
Παράλληλα είμαστε εγγεγραμμένοι σε εγκεκριμένο οργανισμό ανακύκλωσης συσκευών για τη συλλογή και την ανακύκλωση των αποβλήτων συσκευασιών και ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Εξοικονόμηση Ενέργειας

Εξοικονομούμε 70% ηλεκτρική ενέργεια με την χρήση τεχνολογίας LED . Εξοικονομούμε υδάτινους πόρους με το βρόχινο νερό που συλλέγουμε μέσω δικτύου από την
οροφή των κτιριακών εγκαταστάσεων μας ,το αποθηκεύουμε σε δεξαμενές και το χρησιμοποιούμε για τις ανάγκες καθαριότητας του κτιρίου.

Την στάση της προς την Κοινωνία

Με σεβασμό στα Εργασιακά και Ανθρώπινα δικαιώματα, πρόσθετες παροχές για την υγεία και ασφάλιση των εργαζομένων, ισότητα των φύλων κ.τ.λ.

Την Εταιρική Διακυβέρνηση

Που δεν περιορίζεται μόνο στην εφαρμογή των υποχρεωτικών από τη νομοθεσία διατάξεων αλλά και στην οικειοθελή αποδοχή και εφαρμογή κανόνων που νοούνται ως ειδικές πρακτικές για την βιώσιμη ανάπτυξη